INSCHRIJFFORMULIER

Lions Tellerlikker Rally 28 mei 2016


Equipe
Solo rijden is niet toegestaan


Oldtimer
Auto dient minimaal 25 jaar of ouder zijn op het kenteken.


INSCHRIJFGELD (per EQUIPE van 2 personen):

€ 175,-- (zegge: honderdvijfenzeventig euro)

Gaarne uiterlijk vóór 15 april 2016 over te maken naar rekeningnummer NL49ABNA064.35.18.533 (ABN/AMRO Bank)

t.n.v. Lions Club Winschoten te Winschoten o.v.v. “Lions Tellerlikker Rally 2016" en naam equipe.