Sponsordoelen

LIONS TELLERLIKKER RALLY 2016

De Lions Club Winschoten heeft besloten het batig saldo van de Lions Tellerlikker Rally 2016 te doneren aan Stichting Make-A-Wish Nederland.

Make-A-Wish vervult de liefste wens van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte en geeft ze de kracht om kind te zijn. Bij het vervullen van deze wens krijgt niet de ziekte maar het kind de aandacht en hierdoor heeft de wensvervulling een langdurig effect. Het kind maar ook zijn of haar omgeving krijgt weer kracht voor de toekomst.

Make-A-Wish is een voortrekker is in het uitdragen van een vernieuwende visie op hoe je om kunt omgaan met kinderen en jongeren die levensbedreigend ziek zijn.

Het doel van de wensvervulling is de innerlijke kracht van kinderen aan te wakkeren.
Een eigen kracht die vaak onbewust door de omgeving wordt beperkt, door de zorgen die gepaard gaan en het bestrijden van de ziekte. Uitgangspunt is altijd de fantasie van het kind zelf. Iedere wens wordt omgezet in een onvergetelijke ervaring die zowel op korte als op de lange termijn een enorm effect heeft, niet alleen voor het kind maar ook voor het gezin. De wensvervullers zorgen er namelijk altijd voor dat ook ouders en broertjes en zusjes bij de wensvervulling betrokken zijn, zodat iedereen kan meegenieten.

Het vervullen van een allerliefste wens is maatwerk en vergt veel inzet en creativiteit. Er zit een sterke organisatie achter die drijft op veel vrijwilligers die zorgvuldig alle stappen in het proces begeleidt.

Als deelnemer aan de Lions Tellerlikker Rally 2016, levert u een belangrijke financiële bijdrage aan de vervulling van de allerliefste wens van een kind uit onze regio. Een wens die het maar één keer kan beleven.

Waarvoor onze hartelijke dank!

Lions Club Winschoten